Uspešna pogajanja – pogajalska akademija

Pogajanja so ena najpogostejših aktivnosti človeka. Pogajamo se v družini (z zakoncem o delitvi dela, z otroki o znesku žepnine, z delodajalcem o plači), v zasebnem življenju, ko kupujete ali prodajate avtomobil, pri poklicnem delu (s sodelavci, z nadrejenimi, da bodo podprli vašo zamisel). Pogajate se, če prodajate ali kupujete. Zato ima vsak od nas nekaj pogajalskih izkušenj. Le redki pa so se sistematično usposabljali za pogajanja. Zato s sistematičnim učenjem lahko bistveno izboljšamo svoje pogajalske spretnosti in učinkovitost svojih pogajanj.

pogajanja

Cilji delavnice Pogajalska akademija

Z delavnico želimo na praktičnih primerih udeležencem pokazati, kako lahko bistveno izboljšajo svoje pogajalske spretnosti in učinkovitost svojih pogajanj. Z razumevanjem osnovnih pogajalskih principov in tehnik lahko spremenite potek pogovorov na delovnem mestu ali v domačem okollju.

 

Komu je delavnica Uspešna pogajanja namenjena?

Pogajalska akademija je namenjena vsem, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z drugimi ljudmi, na katerih obnašanje želijo vplivati.  Morda želijo od njih nekaj dobiti ali jim nekaj vsiliti, skratka se z njimi pogajajo (prodajalci, komercialisti, vodje, podjetniki, sindikalisti, učitelji, politiki in drugi). Psihologija pogajanj nam v drugačni luči predstavi vsakodnevne interakcije z ljudmi. Z razumevanje in pravilnim pristopom boste lahko spremenili način, kako komunicirate z ljudmi v svoji okolici.

Predstavitev ključnih tem delavnice

Kaj so in kaj NISO pogajnja

 • definicija koncepta pogajanja in pogajanj
 • osnovni principi

priprava na pogajanja

 • določanje ciljev
 • zbiranje informacij
 • izbira strategije
 • določitev taktike
 • posameznik ali tim pogajalcev (vloga članov pogajalske skupine)
 • lokacija pogajanj
 • pristojnosti pogajalcev

proces pogajanj

 • medsebojno spoznavanje pogajalcev
 • določitev dnevnega reda
 • predstavitev začetnih pozicij obeh strani
 • premagovanje ugovorov
 • dokazovanje, argumentiranje, vplivanje in prepričevanje
 • popuščanje na pogajanjih
 • mrtve točke in slepe ulice
 • etika pogajanj

zaključek pogajanj

 • zaključek in sklenitev sporazuma

osebnosti pogajalcev

 • najpogostejše napake pogajalcev
 • koristne in škodljive lastnosti pogajalcev

 

uspešna pogajanja pogajalska akademija

Metode dela

Delavnica Uspešna pogajanja – pogajalska akademija je zamišljena izrazito formativno. Udeleženci naj bi se naučili pogajalskih veščin in tehnik z igranjem vlog pri reševanju resničnih praktičnih primerov.  Z delom v skupinah in parih, z zbiranjem podatkov za reševanje nalog, se udeleženci naučijo pravilnega opazovanja in ozaveščanja svojih osebnostnih in pogajalskih lastnosti.

Organizacija in trajanje delavnice

Usposabljanje poteka v manjših homogenih skupinah do največ 12 oseb v obliki 4 srečanj po 3 ure. Med srečanji mora miniti nekaj dni, da lahko slušatelji lahko pripravijo in naučeno utrdijo tudi v praksi.

Delavnico vodi

Stanislav Bokal, organizacijski psiholog, ki se je več kot 40 let ukvarjal s človeškimi viri, oblikovanjem učinkovitih timov, problematiko oblikovanje delovnih procesov, motiviranja zaposlenih, oblikovanjem sistemov nagrajevanja, organizacijsko kulturo v organizacijah in uvajanjem sprememb. Veliko se ukvarja s problematiko psihologije uspeha.