delavnica priprava na upokojitev

Priprava na upokojitev

Upokojitev spada med najpomembnejše prelomne trenutke v življenju človeka. Prinese toliko sprememb, da se je treba nanje temeljito pripraviti.
Če ste do upokojitve imeli skrbno načrtovano porabo časa in dobro strukturiran sleherni delovni dan, boste z upokojitvijo padli v prazen prostor.

Naenkrat ne boste vedeli, kaj početi s svojim časom. To lahko povzroči hudo eksistenčno krizo, še zlasti, če ste imeli pomembnejšo družbeno ali socialno vlogo. Naenkrat se boste znašli v čakalnici za smrt.

V resnici pa je upokojitev lahko zelo produktivno, morda najlepše življenjsko obdobje, ko resnično lahko počnete, kar želite in se posvetite vsemu tistemu, za kar doslej niste imeli časa.

Iz izkušenj vemo, da je treba za ukvarjanje s hobiji in podobnim dejavnostmi pričeti s pripravo že veliko pred upokojitvijo. Ljudje se velik del življenja usposabljajo za poklicno delo, si leta in leta pridobivajo potrebna znanja in veščine, v poklic “upokojenca”, ki bo lahko trajal vrsto let, pa stopajo nepripravljeni.

Vzemimo vrhunske športnike, ki končajo kariero razmeroma mladi. Tudi, če so si ustvarili premoženje, od katerega bodo živeli do konca življenja, se jim življenje naenkrat postavi na glavo. Iz sveta vsakodnevnih rutin dobro strukturiranega in v podrobnosti načrtovanega delovnega dne, padejo v temo praznega prostora.

Niso več v luči žarometov, za medije niso več zanimivi, naenkrat nikogar več ne zanima, kaj se z njimi dogaja. Ni več ugodnosti, ki so jih bili deležni prej, ni preskakovanja vrst, prijaznosti, prilizovanja. Sestopiti morajo s piedestala zvezd med običajne smrtnike. In to je boleče.

Zato se je treba na ta trenutek temeljito pripraviti.

upokojitev

Cilji delavnice Priprava na upokojitev

Na delavnici želimo udeležencem olajšati prehod iz aktivnega življenja v pokoj, izdelati program za čim manj boleč prehod v bistveno spremenjen življenjski ritem, ki bo zapolnjen z drugimi aktivnostmi ter s kvalitetnim, polnim življenjem.

Komu je delavnica Priprava na upokojitev namenjena

Delavnica Priprava na upokojitev je namenjena vsem, ki jim predstoji pomembna življenjska prelomnica, ko morajo v osnovi spremeniti svojo življenjske rutine in navade.

Ključne teme delavnice

Kaj pomeni upokojitev

 • izguba identitete
 • depresija
 • jeza
 • sprijaznjenje
 • novo življenje

Načrt za delovanje

 • življenje po upokojitvi je treba načrtovati vnaprej (lotimo se ga, kot vsakega drugega projekta)
 • pogovor s partnerjem (ki deli z vami to življenje)
 • družabno življenje (kaj bosta počela vsak zase, vsak mora imeti lastne dejavnosti)
 • kaj bosta počnela skupaj (ples, potovanja, pohodi, kolesarjenje)
 • temeljit zdravniški pregled
 • branje knjig (spisek)
 • športne aktivnosti (lov, ribolov, golf, balinanje)
 • javna dela, dobrodelnost (daje občutek koristnosti, pomembnosti)
 • prenašanje znanj na druge
 • duhovnost (verski sistem, filozofija, meditacija, joga)
 • spolnost (če ostanete sami, poiskati prijatelja)
 • finance (omejeni dohodki, dodatni zaslužek (zakaj ne bi postavili na noge podjetja)

organizacija življenja

 • vstajanje ob isti uri
 • spisek aktivnosti (kaj bomo počeli)
 • kava, trgovina, branje
 • napišimo knjigo, pisanje dnevnika
 • kaj se bomo naučili novega (golf)
 • tegobe starosti

Če ne boste nič delali, se boste redili in na smrt dolgočasili. To lahko počnete nekaj tednov, potem pa boste znoreli ali pa vas bo partner umoril.

Pri upravljanju s človeškimi viri se srečujemo z veliko vrzeljo glede omenjene problematike. Odnosom do minulega dela, obzirnosti in spoštovanju starejših, ki so v podjetju pustili najboljša leta svojega življenja, je treba posvečati več pozornosti in tako prispevati h kakovosti življenja v starosti.

priprava na upokojitev

Metode dela

Delavnica Priprava na upokojitev je zamišljena formativno, udeleženci naj bi si izdelali načrt svojega bodočega življenja, zato zahteva aktivno delo slehernega udeleženca. Po zaključku naj bi imel vsak udeleženec izdelan načrt svojih bodočih aktivnosti..

Organizacija delavnice in trajanje

Delavnica je namenjena manjšim skupinam do 12 ljudi in obsega 4 srečanja po 3 ure. Od enega do drugega srečanja mora miniti nekaj dni, da lahko udeleženci razmislijo in pripravijo načrt svojega delovanja

Predavatelj

Stanislav Bokal je organizacijski psiholog, ki se je več kot 40 let ukvarjal s človeškimi viri, oblikovanjem učinkovitih timov, problematiko oblikovanje delovnih procesov, motiviranja zaposlenih, oblikovanjem sistemov nagrajevanja, organizacijsko kulturo v organizacijah in uvajanjem sprememb. Veliko se ukvarja s problematiko psihologije uspeha.

Vso aktivno delovno dobo je bil zaposlen v gospodarstvu, 25 let v trgovski dejavnosti, kjer se je posvečal usposabljanjem ljudi za prodajo in vplivanjem na nakupne odločitve ljudi. Obenem  se je ves čas ukvarjal tudi s pedagoškim, raziskovalnim in mentorskim delom.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *