Izobraževanje zaposlenih v podjetju

izobraževanje zaposlenih v podjetju

Oglejte si različne teme izobraževanja

Dejavniki uspeha v življenju

Zakonitosti oblikovanja pravih delovnih navad

Odpravimo odlašanje (Konec prokrastinacije)​

Kateri so tisti dejavniki, ki so resnično pomembni za uspeh v katerikoli dejavnosti. Delavnica je naravnana izrazito praktično in zahteva aktivno sodelovanje udeležencev in poglobljeno delo na sebi.

Več o izobraževanju

Večino naših dnevnih aktivnosti predstavljajo navade in dnevne rutine (dobre in slabe). Kakšne so zakonitosti oblikovanja dobrih navad in odpravljanja slabih navad, kaj se dogaja v možganih in kako se lotiti oblikovanja ali spreminjanja navad.

Več o izobraževanju

Ali tudi vi odlagate neprijetne naloge do takrat, ko jih ne morete več odlagati. Takrat se jih lotimo z odporom in jih dokončamo v veliki časovni stiski. Nekateri celo življenje preživijo v permanentni krizi. Pa ni nujno, da je tako. Enkrat za vselej lahko odpravimo odlašanje.

Več o izobraževanju

Vpliv novih tehnologij na spreminjanje vsebine in zahtev dela

Po raziskavi World economic foruma bo do leta 2030 več kot milijarda ljudi potrebovala reskilling – pridobiti bodo morali nove veščine, ki jih zahtevajo spremenjene razmere. Epidemija  korona virusa nas je soočila z nujo takojšnje digitalizacije, ki zahteva obvladovanje novih spretnosti. Katere spretnosti in znanja bodo ključna v prihodnosti?

Priprava na upokojitev

Uspešna pogajanja
(šola pogajanj)

Kakovost storitev je v očeh odjemalcev

Reševanje konfliktov

Kako okrepimo zavzetost in lojalnost zaposlenih

Psihologija prodaje

Uspešno poslovno komuniciranje

Jezik je moje orodje

Vodenje za čase po covidu-19

Med prelomnimi trenutki v življenju človeka je tudi upokojitev. Sprememba, ki nas pretrese tako močno, da se je treba nanjo temeljito pripraviti. Če ste do upokojitve imeli skrbno načrtovano porabo časa in dobro strukturiran sleherni delovni dan, z upokojitvijo padete v prazen prostor. Naenkrat ne veste, kaj početi s svojim časom. In to povzroči lahko hudo eksistenčno krizo, ko človek samo še čaka na smrt. V resnici pa je to lahko zelo produktivno, najlepše obdobje življenja, ko resnično lahko počnete, kar želite…

Več o izobraževanju

Pogajanja so ena najpogostejših aktivnosti človeka. Pogajamo se v družini (z zakoncem o delitvi dela, z otroki o znesku žepnine), v zasebnem življenju, ko kupujete ali prodajate avtomobil, pri poklicnem delu (s sodelavci, z nadrejenimi, da bodo podprli vašo zamisel). Pogajate se, če prodajate ali kupujete. Zato ima vsak od nas nekaj pogajalskih izkušenj. Le redki pa so se sistematično usposabljali za pogajanja. Zato s sistematičnim učenjem lahko bistveno izboljšamo svoje pogajalske spretnosti in učinkovitost svojih pogajanj.

Več o izobraževanju

 

V poplavi ponudnikov vseh vrst storitev na našem trgu se postavlja vprašanje, kako naj uporabniki sploh ocenijo kakovost dobljene storitve in kateri so tisti vidiki storitve, ki jim moramo še posebej posvečati pozornost. Nerodnost pri storitvah je to, da jo moramo najprej konzumirati, da lahko ocenimo njeno kakovost. Na dvodnevni delavnici bomo ponudnikom storitev na praktičnih primerih prikazali, kako uporabniki ocenjujejo kakovost njihovih storitev.

Konflikt se pojavi, kadar imata dva ali več ljudi različna stališča v situaciji, ki se izraža v besedah ali dejanjih. V obeh primerih se konflikt sproži, kadar nekdo misli, da drugi ogroža njegove interese.

Konflikti predstavljajo nekaj bolečega, škodljivega in nezaželenega. Zavedati se moramo, da so normalen spremljevalec življenja, ki pa zelo stresno vpliva na prizadete. Delovno okolje, ki ga zaznamujejo konflikti, je neproduktivno, na osebnem področju pa ga občutimo kot stres, kot napad na našo samopodobo.

Skoraj nemogoče se je konfliktom v celoti izogniti, lahko pa se usposobimo za njihovo obvladovanje. Pomembno je tudi prepričanje, da je razreševanje konfliktov mogoče. 

Več načinov je, da dosežemo zavzetost in lojalnost ljudi. Lahko jih vzpodbudimo z  interesi (dobra plača, ugled, bonitete), igramo na oportunizem (ljudje so lojalni zaradi strahu, prilagodljivosti, preračunljivosti, konformizma, pragmatizma), igramo na njihova čustva (lojalni smo svoji družini, rodu, rasi, religiozni skupnosti, narodu, državi), sledimo določeni ideologiji. 

Ljudje smo socialna bitja. Človek je v posebnih razmerah zmožen preseči svojo koristoljubje in se izgubiti v skupini (panjsko stikalo po hipotezi  o panju), izključiti jaz in vključiti mi, se tesno povezati  s skupino.

Ko se ljudje zberejo v skupino, bližina ustvari pretok energije, ki jih izstreli v vznesenost. Strasti postanejo intenzivnejše in občutki močnejši. Jaz izgine, prevladajo interesi skupine. Skupinsko kipenje lahko povzročimo na mnogo različnih načinov (ljudi spremeni v manj sebične in bolj ljubeče).

Vsak od nas se večkrat dnevno znajde v vlogi prodajalca ali kupca. Kaj sploh je prodaja, kdo so kupci, kakšni so in kje jih najdemo. Kako poteka prodajni razgovor, kako se prodaja zaključi, kaj se dogaja po nakupu, kako se ljudje odločamo, kako se da vplivati na njihove odločitve, to so teme, ki jih obravnavamo na delavnicah, kjer na osnovi številnih primerov in resničnih življenjskih situacij skušamo  usposobiti udeležence za različne oblike prodaje.

Življenje v človeški družbi od nas zahteva, da obvladamo najpomembnejše orodje za urejanje odnosov med ljudmi, komuniciranje. Komuniciramo tudi takrat, ko mislimo, da tega ne počnemo. Neodgovarjanje na telefonske klice, izogibanje stikom in srečanjem, molk, s takim ravnanjem ravnanje okolici ravno tako nekaj sporočamo. Ni mogoče nekomunicirati. Zato nabrusimo to orodje in se usposobimo za učinkovito besedno in nebesedno komunikacijo. Skozi analizo lastnega stila in praktične primere komuniciranja se udeleženci naših delavnic usposobijo za uspešno komunikacijo v poslovnem svetu.

Če je govor vaše osnovno orodje za delo, potem veste, kako močno orožje je jezik. Tako kot vsak mojster poskrbi, da je njegovo orodje nabrušeno, tako tudi vi morate brusiti svoj jezik. Na delavnici »Jezik je moje orodje« bomo počeli ravno to.

 

Pandemija Covid-19 je kruto ustavila vročično divjanje sveta in nas v hipu postavila na realna tla. Naše življenje se je v osnovah spremenilo, soočeni smo bili z množico sprememb, na katere nismo bili pripravljeni in smo se z njimi morali spopasti. Boj za preživetje je terjal od nas hipne spremembe tudi na področju dela. Kako voditi ljudi, s katerimi nimamo osebnega stika, katere poti za komunikacijo so najbolj primerne, da bomo zanesljivo dobili povratno informacijo, medtem ko potovanja niso mogoča.

Premagajte ovire na poti vašega poslovnega uspeha.