oblikovanje navad delavnica

Delavnica Oblikovanje delovnih navad – zakonitosti

Vsi bi radi spreminjali človeštvo, nihče pa ne bi spremenil sebe

Lev Nikolajevič Tolstoj

Oblikovanje delovnih navad je nekaj, o čemer pogosto govorimo v kontekstu dela z otroki. Otroci pa odrastejo in postanejo delovno aktivni državljani. Če bi sodili zgolj po tistih, ki že leta zapovedujejo modne trende na področju strategij ravnanja z ljudmi, bi lahko koncept o zavzetosti zaposlenih (angl. employee engagement) z naskokom zavzel lestvice popularnosti zadnjega leta.

V znani “triperesni deteljici” s področja ravnanja z ljudmi 3Z (zadovoljstvo zaposlenih, zaupanje, zavzetost) vse preveč pozornosti nekritično zadovoljstvu zaposlenih, ne da bi le tega učinkovito in sočasno povezali s celovitim upravljanjem delovne uspešnosti, kar naj bi ponujal prav koncept o zavzetosti zaposlenih?

Navkljub prepričljivim in oprijemljivim raziskovalnim podatkom (McKinsey, Gallup, Melcrum), ki merljivo dokazujejo vpliv zavzetosti zaposlenih na produktivnost, profitnost in zvestobo kupcev ter istočasno svarijo pred miljardnimi izpadi v primerih slabe zavzetosti zaposlenih, pa je evforičnost (zaenkrat še) čisto odveč.

Navsezadnje nimamo še niti enotne vsebinske in pojmovne opredelitve, kaj zavzetost zaposlenih sploh je! Inovativen koncept ali imitacija in reciklaža znanih motivacijskih teorij?

oblikovanje delovnih navad

Cilji delavnice Oblikovanje delovnih navad

Oblikovanje in spreminjanje ustaljenih vzorcev vedenja je zapleten in neprijeten proces, ki zahteva dosledno zavezanost v daljšem časovnem obdobju. Za to je potrebno poznati mehanizme nastajanja in vztrajanja navad in postopke spreminjanja le-teh. Za uspeh v življenju so dobre delovne navade usodnega pomena.

Na ta vprašanja boste dobili odgovore na delavnici, ki smo jo poimenovali »Zakonitosti oblikovanja pravih delovnih navad«. Udeležencem bomo pokazali, kako lahko bistveno izboljšajo svoje dosežke in izboljšajo učinkovitost svojega delovanja.

 

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica Oblikovanje delovnih navad je namenjena vsem, ki z rezultati svojega delovanja na kateremkoli življenjskem področju niso zadovoljni in bi radi postali bolj uspešni.

 

Predstavitev ključnih tem delavnice

 • Kaj je navada? Kako navade vodijo naše življenje?
 • Dobre in slabe navade
 • Kako navade delujejo, kako se jih spremeni?
 • 3-stopenjski proces oblikovanja navade
 • Reflektivni sistem 1
 • Reflektivni sistem 2
 • Navade visoko uspešnih ljudi
 • Navade uspešnih organizacij, primeri dobrih praks
 • Starbucks – navade uspeha
 • Strategija sponk za papir
 • Metoda Jerryja Seinfelda

 

Metode dela

Delavnica je naravnana formativno, udeleženci naj bi na konkretnih primerih lastnih navad izdelali načrt oblikovanja in spreminjanja svojih navad.

delavnica oblikovanje navad

Organizacija in trajanje delavnice Oblikovanje navad

Delavnica je namenjen manjšim skupinam od 4 do 10 oseb in traja 4 krat po 3 ure. Srečanja morajo biti razporejena tako, da se zvrstijo v obdobju 21 do 66 dni. Za maksimalen učinek delavnice je potrebno dovolj dolgo časovno obdobje, da se udeleženci poslužijo novo pridobljenih zanj in jih izvedejo v praksi.

 

Vodja delavnice

Stanislav Bokal, organizacijski psiholog, ki se je več kot 40 let ukvarjal s človeškimi viri, oblikovanjem učinkovitih timov, problematiko oblikovanje delovnih procesov, motiviranja zaposlenih, oblikovanjem sistemov nagrajevanja, organizacijsko kulturo v organizacijah in uvajanjem sprememb. Veliko se ukvarja s problematiko psihologije uspeha.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *